informace
Stav skladu platí 
pro eshop.
Pokud chcete 
vyzvednout na 
prodejně, 
informujte 
se mailem nebo 
telefonicky jestli 
je zboží fyzicky 
skladem.

Pracovní doba 

po-pá 8-17

so 8-11

Máte nezadržitelný pocit nás pochválit?Můžete zde.

Obch. podmínky

Obchodní podmínky


1.Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy armysklad-Ondřej Krhovský) dále jen "armysklad" a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Zboží je dodáváno na základě el.objednávky přes www.armysklad.cz, www.armysklad.cz, www.army-sklad.cz a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2.Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách armysklad.cz army-sklad.cz, nejsou závazné, pokud ve smlouvě nebyly uvedeny jako závazné. Tiskové chyby vyhrazeny. Armysklad (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

3.Místo plnění
Místem plnění je sklad prodávajícího. V případě osobního odběru je to prodejna.

4.Objednání zboží, uzavření smlouvy
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) V závislosti na charakteru objednávky je prodávající vždy oprávněn adekvátně zkontrolovat autorizaci objednávky- telefonicky, písemně. V případě, že kupující odmítne objednávku autorizovat bude tato považována za neplatnou a bude stornována.

5.Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách armysklad.cz army-sklad.cz jsou platné v okamžiku objednání.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.
K ceně zboží je připočítána cena dopravy.
Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6.Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek.  Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 60 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7.Dopravní podmínky, poštovné
Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:
DPD 140.-Doběrečné ve všem +25kč
Doprava zdarma se vztahuje na objednávky s hodnotou vyšší než 2000.- s dph.U nadrozměrných předmětů (vojenské bedny, stanové ocelové kolíky, velké vojenské stany, jízdní kola atd.) bude cena za dopravu upřesněna po nákupu. Pokud nebude kupující souhlasit, bude objednávka stornována.Doprava zdarma se automaticky nastaví při procesu zadání objednávky kupujícím.Nevztahuje se na sekci vzduchovky.
Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:
Dobírkou-25.-

Cena dopravy u PCP a vzduchovek je individuání (130-160kč)

Doprava na Slovensko je za poplatek 350.- včetně dobírky. Zasíláme jen vzduchovky a PCP, jiné zboží z eshopu ne. Cena dopravy bude po objednávce upravena na faktuře. 


Dodací lhůta je 24 hodin od předání přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku. Je možné zvolit také dopravu za 1kč s dobou dodání 90 dnů. Pro tuto dopravu je potřeba napsat mailem požadavek po objednávce. Nevztahuje se na objemné, nebo těžké zboží.


8.Záruka, servis
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Nové zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců."
Reklamaci nebude akceptována v případě neadekvátního používání, používání které neodpovídá běžnému užití produktu.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady-a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Reklamační list obdržíte po zakoupení jako přílohu.

9.Výměna zboží

Po předchzí domluvě (tel. nebo přes mail) a potvrzení velikosti zaslat zboží na

ARMYSKLAD

Nádražní 30

68601

Ne na dobírku! Do balíku vhodit lístek s číslem objednávky a požadovanou velikostí.

Manipulační polatek 100.-


 

10.Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce prodávajícího. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..
platné od 1.1.10

11.Minimální hodnota objednávky je 200.- s Dph bez dopravy, v případě že bude hodnota nižší, bude objednávka stornována.


12.Kupující má možnost mimosoudního řešení sporu před českou obchodní inspekcí
odkaz zde : www.coi.cz


13.Informační povinnost EET (jelikož neumožňujeme hotovostní platby a osobní vyzvednutí, EET se zákazníka na eshopu netýká)
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14.Odstoupení od kupní smlouvy. Při nákupu přes internet je možné odstoupit bez udání důvodu do 14ti dnů od převzetí zásilky. Prodejce musí být o tomto dostatečně informován. Buď doporučeně dopisem nebo mailem. Náklady na vrácení (poštovné) jsou na náklady kupujícího. Kupující má nárok na proplacení hodnoty zboží včetně poštovného (bez doběrečného). Obecně přeloženo: Proplaceno bude to co je na faktuře-25kč za doběrečné pokud bylo placeno. Poštovné co zaplatíte za poslání k nám na firmu jde na kupujícícho. Takto je to ze zákona.

15.Nevyzvednutá zásilka.V případě nepřevzetí (nevyzvednutí) zásilky na dobírku, bude kupující v rámci smírného řešení vyzván k úhradě ušlého poštovného (Občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964 Sb). V případě že toto kupující neuhradí do 7 dnů od výzvy, bude mu účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč jako náhrada poštovného a administrativních nákladů spojených se zbytečným vychystáním, odesláním a opětovným příjmem zásilky (Občanský zákoník  č. 89/2012). Na tuto pokutu bude kupujícímu zaslána faktura s termínem úhrady. Pokud k proplacení této faktury nedojde, bude tato pohledávka postoupena třetí straně k vymáhání, a to včetně všech nákladů s tím spojených.

Kontakty

Ondřej Krhovský

Jalubí 6

67805 Jalubí

tel : 724846476

mail: krhovskyondrej@gmail.com

datová schránka:jrpyria

 

Adresa prodejny

Armysklad

Nádražní 30

68601 Uh. Hradiště


 

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).